Flowchart in een notendop

Door: J. van ReesFlowchart

WAT IS EEN FLOWCHART? Een flowchart wordt ook wel stroomdiagram of stroomschema genoemd. Het is een schematische voorstelling van een proces. Verschillende stappen binnen een flowchart worden d.m.v. symbolen en korte teksten weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste symbolen weergegeven (daarnaast bestaan er nog meerdere symbolen).

WAARMEE MAAK IK EEN FLOWCHART? - Binnen Microsoft Office is het mogelijk om een flowchart te maken.
- Een handig programma is het Open Source programma "DIA" dat alle standaardfuncties voor het maken van flowcharts bevat. Je kunt zeggen dat het een uitgeklede vertaling is van het programma Visio (Microsoft). Het is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux.

WAT ZIJN DE FLOWCHART SYMBOLEN?

Start- & Eindpunt

Het begin of einde van een proces wordt aangegeven met een ovale of ronde vorm. Normaliter is er één startpunt, maar het is goed mogelijk dat er meerdere eindpunten zijn.
StartsymboolEindsymbool

Gevolg, tijdspad of lijn

Onderstaande symbolen (pijlvormen) geven de stroomrichting van het stroomschema aan.
PijlsymboolPijlsymbool

Activiteit / Taak

Een activiteit of taak wordt binnen een flowchart aangeduid met behulp van een rechthoekige vorm.
TaaksymboolTaaksymbool

Keuzemoment / Beslissing

Voor momenten waarop een een keuze of een beslissing moet worden gemaakt hanteren we de ruit als vorm. Eventuele vervolgstappen hangen af van de uitkomst van deze keuze of beslissing.
KeuzesymboolKeuzesymbool

In- & Output

Voor in- & output maken we gebruik van een parallellogram. Het toont data (in- of uitvoer) in een proces of een benodigde reactie van de gebruiker. Hiermee wordt richting gegeven aan het proces.
IO-symbool

Database

Onderstaand symbool wordt gebruikt zodra er een database in de flowchart voorkomt.
DatabasesymboolDatabasesymbool

Document

Onderstaand symbool wordt gebruikt zodra er een document in de flowchart voorkomt.
DocumentsymboolDocumentsymbool

Wachten

Onderstaand symbool wordt gebruikt zodra er gewacht moet worden op een sein om door te kunnen gaan.
Wachtsymbool

Naar de volgende pagina

Onderstaand symbool wordt gebruikt om een vervolgpagina aan te duiden.
Paginasymbool

FLOWCHART VOORBEELD
In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld van een flowchart weergegeven. In feite zou deze flowchart nog verder uitgebreid kunnen worden, aangezien de meeste wekkers het na 3x snoozegebruik voor gezien houden. Ja, dan kom je dus te laat. Anders zou je jezelf af moeten vragen waarom je het alarm überhaupt hebt gezet. Flowchart voorbeeld